Atopik egzama

Yapısal egzama veya atopik dermatit olarak da bilinen atopik egzama en yaygın egzama türüdür. Atopik egzama bazen yaşamın ilk aylarında ve yüksek oranlarda olmak üzere temelde küçük çocuklarda görülür: atopik egzama pediyatrik dermatoloji uzmanına başvurmanın bir numaralı nedenidir ve 5 çocuktan 1’inde görülür.

DU_HOME-PAGE_VISUEL-DERMATOLOGIST_BASE_HEADER 960x584

İçi̇ndeki̇ler

Atopik egzama

Atopik egzama iki anomaliden kaynaklanır. Bir yandan, atopik ciltte koruyucu bariyer işlevini yerine getirmesini önleyen bazı eksiklikler gözlemlenir. Deri bariyer yerine elek gibi hareket ederek çok fazla su sızıntısına ve alerjen ve tahriş edici maddelerin deriye kolaylıkla nüfuz etmesine izin verir. Diğer yandan, bağışıklık sisteminde gerçekleşen bozukluklar alerjenlere karşı aşırı reaksiyonları ve egzama plaklarının oluşumunu tetikler.

Atopik egzama kavramı atopi kavramıyla güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Atopi çevredeki yaygın alerjenlere karşı aşırı reaksiyon gelişimine yönelik kalıtsal genetik yatkınlıktır. Yaşamın farklı dönemlerinde ve farklı formlarda gelişebilir: erken çocukluk döneminde gıda alerjisi ve egzama, çocukluk çağı astımı, rinit (saman nezlesi) ve ergenlik ve yetişkinlik döneminde konjonktivit.

Egzama alevlenmelerinden sorumlu faktörler

Polen, hayvan tüyü, toz akarları, yün, klorlu havuz suyu, parfüm, stres, soğuk, rüzgar, terleme gibi çok sayıda faktör alevlenmeye yol açmakla birlikte, bu faktörler kişiden kişiye ve alevlenmeden alevlenmeye değişiklik gösterir.
Deri florasındaki bazı unsurların (topluca “mikroplar”; temelde deri yüzeyinde yaşayan bakteri ve virüsler) bu alevlenmeleri tetikleme açısından rolü giderek daha çok vurgulanmaktadır.

Yıllar boyunca atopik egzama

Hastalığın gelişimi öngörülemez. Atopik egzama genellikle ergenlikten önce geçse de, bazen yetişkinlik döneminde de devam edebilir, gelişebilir ve hatta tekrar gelişebilir. Aynı şekilde, yaşla birlikte diğer atopi belirtilerinin gelişip gelişmeyeceğinin öngörülmesi de mümkün değildir.

Atopik egzama genellikle kalıtsal olan yapısı ve günlük yaşam üzerindeki etkisi nedeniyle tüm aileyi etkileyen bir hastalıktır.

Back to top