Gebelik egzaması nedir?

Gebelik sırasında kadınların cildi, örneğin hormonlardan kaynaklanan bazı değişikliklere uğrar. En yaygın semptomlar arasında deri renginde değişiklik (ve özellikle “gebelik maskesi” oluşumu), damarlarla ilgili sorunlar (ödem, varis vb.), deri esnekliğinde kayıp ve çatlak gelişimi yer alır.

DU_HOME-PAGE_VISUEL-DERMATOLOGIST_BASE_HEADER 960x584

İçi̇ndeki̇ler

Gebelik egzaması nedir?

Bu fizyolojik ve görece zararsız değişikliklerin yanı sıra gebeliğe özgü bazı deri hastalıkları da (veya dermatozlar) bulunmaktadır; bu hastalıklardan biri gravidik atopik egzama olarak adlandırılır.

Özellikle gebelik sırasında ortaya çıkan ve “gebelik egzaması” olarak adlandırılan bu egzama en yüksek sıklıkla kişisel veya ailesel atopi bağlamında gelişir. Deri kurur ve özellikle deri kıvrımları, kollar ve bacaklarda egzama plaklarıyla kaplanır. Anne ve çocuğun yaşamı risk altında değildir. Ancak hastalık sonraki gebeliklerde tekrar gelişebilir; ayrıca çocuk da atopik dermatit gelişimi açısından daha yüksek risk altındadır.

Hamilelik sırasında egzama seyri

Gebe bir kadında gebelikten önce egzama olduğunda hastalığın gelişimi kesinlikle öngörülemez: iyileşebilir de kötüleşebilir de. Bu noktada anne adayları kendilerini suçlama eğilimine girerek hastalığın çocuğa aktarılmasından endişe duyar. Annenin genlerinin yarısı kalıtımla çocuğa aktarılacağı için doğmamış çocuğun daha yüksek egzama riski taşıdığı doğrudur.

Ancak egzama enfeksiyöz bir hastalık gibi aktarılmaz: anne adayı gebeliği boyunca egzamadan şikayetçi olsa da doğacak çocukta hiçbir zaman egzama gelişmeyebilir!

Hamilelik sırasında egzama tedavisi

Hasta gebe olsa da olmasa da egzama tedavileri her zaman aynıdır. Topikal kortikosteroidler ve yumuşatıcı ürünler gebelik boyunca güvenle kullanılabilir.

Back to top