Sedef hastalığı otoimmün bir hastalık mıdır?

Sedef hastalığı, bağışıklığın büyük bir rol oynadığı kronik iltihaplı bir hastalıktır, ancak sedef hastalığında bağışıklık sisteminin bozulmasına neden olan mekanizmalar henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Bazı bilim adamları, iltihaplı sedef hastalığı plaklarının, bağışıklık sistemini aktive eden antijenlerin bir sonucu olduğuna inanmaktadır (antijenler zaten vücutta ve bireyin derisinde mevcuttur). Sedef hastalığının otoimmün bir hastalık olduğunu söylemek hikâyenin sadece yarısıdır!

DU_HOME-PAGE_VISUEL-DERMATOLOGIST_BASE_HEADER 960x584

İçi̇ndeki̇ler

Sedef hastalığı - iltihaplı bir hastalıktan daha fazlası mı?

Bir otoimmün hastalık geleneksel olarak hem otoantijenlerin varlığıyla hem de bu durumda antikor salgılayan plazmositlere dönüşen B lenfositler tarafından otoantikorların üretilmesiyle tanımlanır. Lupus, doğal anti-DNA otoantikorlarının ciltte, eklemlerde, kalpte, böbreklerde ve beyinde vb. enflamasyon ve organik lezyonlara neden olduğu bir otoimmün hastalık örneğidir. Sedef hastalığının fizyopatolojisinde bugüne kadar hiçbir otoantikor tanımlanmamıştır, ancak sedef hastalığında otoimmünite hala geniş bir şekilde tartışılmaktadır, çünkü bireyin kendi bağışıklık hücreleri ve özellikle T lenfosit hücreleri, otoantijneleri tolere etmeleri gerekirken onlara karşı aşırı tepki vermeye ve onlara saldırmaya başlarlar.

Sedef hastalığının patofizyolojik mekanizmalarının daha net bir resmini elde edene dek, hastalıkta hastanın kendi bağışıklık savunmalarının önemli bir rol oynadığını ve bu nedenle dermatologlar tarafından verilen çeşitli immünmodülatör veya hatta immünsüpresif tedavilerin etkin olduğunu söylemek yeterlidir. Sedef hastalığı genetik yatkınlığa dayanan ve iklim koşulları, stres ve tütün, alkol, bazı ilaçlar vb. gibi bazı maddelerin kullanımı gibi çeşitli çevresel faktörlerle ilişkilendirilmiş bir hastalıktır.

Sonuçta, sedef hastalığının sebeplerinin kronik iltihaplı barsak hastalığı gibi otoimmün bileşeni olan diğer hastalıklarla, ayrıca kardiyovasküler hastalık riskini arttıran aşırı kilo, obezite, diyabet ve yüksek kan basıncıyla ilişkili olabileceği bilinmelidir.

Back to top