Бактерии: Cutibacterium acnes

Кожният микробиом е наборът от микроорганизми, живеещи на повърхността на кожата и участващи в правилното й функциониране. В случай на акне се наблюдава дисбиоза или дисбаланс на кожния микробиом. Дисбиозата води до възпалително акне и е отговорна за хроничния характер на състоянието.

DU_HOME-PAGE_VISUEL-DERMATOLOGIST_BASE_HEADER 960x584

Съдържание

Кои са бактериите причняващи акне ?

Преди известен като Propionibacterium акне, Cutibacterium acnes е основната бактерия, участваща в акнето. Това е бактерия, присъстваща в мастните жлези на всеки индивиди и съществуваща в различни подтипове. Cutibacterium acnes играе важна роля в микробиома на кожата, допринасяйки за неговия баланс. Това е сапрофитна бактерия, т.е. тя се храни с разлагаща се органична материя като себум.

Как функционират бактериите причиняващи акне?

В случай на акне, някои подтипове Cutibacterium acnes изчезват, докато други стават преобладаващи. Тази загуба на разнообразие е първоначален двигател на дисбиозата. В същото време други бактерии от семейство стафилококи (главно S.epidermidis и също S.aureus) се размножават и увеличават микробиомния дисбаланс.

Cutibacterium acnes оказва влияние върху клетките, произвеждащи себум, както и въздействие върху ретенционното акне. Кожният микробиом засяга две основни форми на акне: възпалителното и ретенционното акне.

Дисбалансът на кожния микробиом е придружен от образуването на биофилм: това са тънки слоеве, които изолират бактериите отвън, което им позволява да продължат да се размножават и да ги направят по-устойчиви към антибактериални лечения. Също така е доказано, че някои щамове на C.acnes може да окажат влияние върху тежестта на юношеското акне.

Трябва да успеем да съхраним различните видове микроорганизнми на кожния микробиом, за да го поддържаме, а пациентите с акне трябва да използват подходящи продукти, за да го възстановят.

Как може да възстановите кожния микробиом ако имате акне?

Каквото и да е лечението, почистването трябва да остане нежно, без сапун и с физиологично рН, за да се избегне рискът от дисбаланс на кожния микробиом.

Някои предписани лечения за акне използват антибиотици за борба с Cutibacterium acnes, но това може допълнително да повлияе кожния микробиом. Като цяло, тези лечения не трябва да се използват самостоятелно, за да се избегне развитието на резистентност и неуспех на лечението.

Предпочитаният подход е да се използват някои активни съставки, присъстващи в кремовете против акне, които ограничават образуването на биофилм и/или спомагат за ребалансирането на кожния микробиом и следователно регулират появата на акне.

Обратно към началото