Gutátní (kapkovitá) psoriáza

Ložisková psoriáza je nejčastější formou psoriázy, ale existují další formy tohoto onemocnění. Psoriáza se může vyvinout ve formách velmi odlišných od plakové psoriázy.

DU_HOME-PAGE_VISUEL-DERMATOLOGIST_BASE_HEADER 960x584

Obsah

Jak rozpoznat gutátní psoriázu

Měli byste vědět, že v průběhu vašeho života bude mít psoriáza různý klinický obraz a můžete také na vaši kůži vidět různé formy psoriázy současně. Všechny formy psoriázy vnikají stejným mechanismem.

Jak již název napovídá, gutátní psoriáza je charakterizovaná extrémně malými, mnohočetnými ložisky podobnými kapkám vody o velikosti několika milimetrů. Touto formou gutátní psoriázy jsou nejčastěji postiženy děti, adolescenti a mladí dospělí. Projevy se objevují na trupu, končetinách a někdy i na obličeji.

Spouštěcí faktory

Jako spouštěcí faktor gutátní formy psoriázy je nejčastěji identifikována bakteriální infekce streptokoky. Ve většině případů gutátní psoriázy se jedná o streptokokovou angínu, a to několik dnů před výsevem kapkovité psoriázy. Fáze zhoršení gutátní psoriázy jsou častá a z této formy se může poměrně rychle vyvinout typická ložisková psoriáza. A také naopak, u dospělých pacientů s ložiskovou psoriázou může dojít ke vzniku zhoršení psoriázy, a to výsevem gutátní psoriázy. Někteří dospělí pacienti trpí chronickou gutátní psoriázou, kdy se v průběhu zhoršení (flare up) netvoří typická psoriatická ložiska, ale vzniká gutátní výsev.

Jak léčit gutátní psoriázu?

K léčbě gutátní psoriázy se využívají lokálně aplikované kortikosteroidy nebo deriváty vitamínu D. Tato forma psoriázy může být také léčená celkově a/nebo fototerapií, pokud nevede lokální léčba ke zlepšení kožního nálezu. Rovněž léčba streptokokové infekce může zamezit opakovanému zhoršování gutátní psoriázy.

Zpět na začátek