Ducray og ansvaret for patientforeninger

Stærke bånd til patientforeninger

Patienterne er kernen i sundhedsvæsnet og patientforeninger har derfor i stigende grad en aktiv rolle og en indflydelsesrig stemme, når det kommer til politikere.
Ducrays Dermatologiske Laboratorier samarbejder med 14 patientforeninger verden over. Vores fælles mål er at samle og dele alt tilgængelig viden, der er om patienters patologier og livsstil, for at forbedre deres behandling og pleje, fremme klinisk innovation og imødekomme patienters behov bedst muligt.

Mere end bare symptombehandling, forbedre patienters livskvalitet.

Det overordnede formål med Ducrays Dermatologiske Laboratorier er at forbedre livskvaliteten for mennesker med hud- og hovedbundsproblemer.
Det overordnede formål med Ducrays Dermatologiske Laboratorier er at forbedre livskvaliteten for mennesker med hud- og hovedbundsproblemer. Ved at lytte til patienter som værende eksperter, giver det en dybere forståelse for deres oplevelse og forventinger. Vores samarbejde med patientforeningerne hjælper os også til at forstå, hvad der er vigtigst for patienterne. Vi stræber efter at involvere dem i alle faser af udviklingen af nye dermokosmetiske produkter, så de lever op til patienternes forventninger, hvad angår effektivitet, tolerance og brugervenlighed.

Støtte til patientforeninger og deres initiativer

Soutenir les associations de patients et leurs initiatives

Hver dag arbejder foreningerne med at lytte og rådgive patienter ved at tilbyde støtte, som er tilpasset den enkelte patient og deres forventninger. De arrangerer også støttegrupper, konferencer og oplysningskampagner, som ikke kun er målrettet mod dem, der er påvirket af det, men også den generelle befolkning, for at hjælpe til forståelsen og anerkendelsen af dermatologiske tilstande.

For at støtte disse patientforeningerne tilbyder Ducrays Dermatologiske Laboratorier dermokosmetiske produktprøver og produkter for at øge kendskabsgraden af deres nye initiativer. Vi deler også information på foreningernes hjemmesider og sociale medie platforme og sponsorerer møder og webinarer. Dette er til gavn for patienterne men giver også os input og tilbagemeldinger fra dem, for at blive klogere på de udfordringer og gener patologierne giver. Derudover har vi også mulighed for at støtte patientforeningerne finansielt til forskellige projekter og uddeling af legater.