blå zone

Ducray og vores engagement i patientforeninger

Samarbejde med patientforeninger

Patienterne er blevet en nøglefaktor, da de i dag er i centrum for retningslinjer inden for sundhedssystemet. Patientforeninger bliver i stigende grad involveret, og deres stemme bliver i stigende grad hørt af de offentlige myndigheder.
Ducray Dermatological Laboratories samarbejder med 14 patientforeninger rundt om i verden. Vores fælles mål er at dele oplysninger om sygdomme og livsstil for at kunne forbedre deres muligheder for pleje, , fremme klinisk innovation og hjælpe dem bedst muligt.

du_commitment_patient-association_P2 1202x600

Forbedring af patienternes livskvalitet ud over at behandle symptomerne

Hovedformålet hos Ducray Dermatological Laboratories er at forbedre livskvaliteten for mennesker med sart hud og hårbund. Det er vigtigt at lytte til patienterne for bedre at kunne forstå deres erfaringer og forventninger. Vores relationer med patientforeninger spiller derfor en vigtig rolle i forhold til at blive klogere på, hvad der er vigtigst for patienterne. Vores ambition er at inddrage dem i alle faserne, når vi udvikler dermokosmetiske produkter, så produkterne så godt som muligt lever op til deres forventninger, hvad angår effektivitet, tolerance og brugervenlighed.

du_commitment_patient-association_P3 1202x600

Støtte til patientforeninger og deres initiativer

Disse foreninger har dagligt kontakt med patienter, der har brug for at blive hørt og få rådgivning. Denne inddragelse hjælper med at give dem den støtte, de har brug for og forventer. Foreningerne planlægger og afholder også diskussionsgrupper, konferencer og oplysningskampagner for de berørte personer og for den brede offentlighed med henblik på at hjælpe så mange som muligt med at forstå og acceptere hudsygdomme bedre.

Ducray Dermatological Laboratories støtter disse foreninger ved at stille prøver og dermokosmetiske produkter til rådighed. Derudover bidrager vi ved at annoncere i deres medier og ved at sponsorere møder og webinarer, hvor vi modtager feedback fra deltagerne. Vi støtter nogle af deres projekter økonomisk, f.eks. ved at yde engangstilskud.

Tilbage til toppen