Acne fulminans

Acne fulminans is de meest zeldzame maar ook de meest ernstige vorm van acne. In tegenstelling tot de andere vormen van acne die chronisch zijn, is acne fulminans een acuut ziekteverschijnsel. Acne fulminans komt onverwachts op, voornamelijk bij jongens in de adolescentie.

DU_HOME-PAGE_VISUEL-DERMATOLOGIST_BASE_HEADER 960x584

Samenvatting

Waaraan is acne fulminans te wijten?

Acne fulminans komt voor bij mensen met of zonder voorgeschiedenis van acne. Deze vorm kan veroorzaakt worden door de inname van anti-acnegeneesmiddelen zoals retinoïden. Men moet bij het begin van de behandeling dus goed opletten en de dosis geleidelijk aan verhogen, in functie van de tolerantie van de patiënt.

Wat zijn de symptomen van acne fulminans?

Acne fulminans uit zich door talrijke en vaak indrukwekkende huidletsels op het gezicht en de romp: inflammatoire knobbeltjes, zweren, necrotische letsels, bloedende huidletsels.

Het bijzondere aan de acne fulminans is dat deze vorm gepaard gaat met algemene extracutane symptomen terwijl de symptomen van de andere soorten acne enkel op de huid voorkomen. De patiënt heeft last van spier- en gewrichtspijn, koorts, zijn algemene toestand verandert en zijn biologisch evenwicht wordt verstoord.

Welke behandeling bestaat er voor acne fulminans?

Acne fulminans moet zo snel mogelijk in een ziekenhuis worden behandeld om cutane gevolgen (littekens) en extracutane gevolgen (vooral de gewrichten) te vermijden. Als men veronderstelt dat een geneesmiddel de acne fulminans veroorzaakt, dan moet het gebruik hiervan stopgezet worden. De behandeling van acne fulminans bestaat voornamelijk uit het systemisch gebruik van cortisone en daarna de inname van retinoïden, te starten met een lage dosis. Dit is behoorlijk ironisch als men weet dat cortisone de uitbraak van acne bevordert en dat de inname van retinoïden acne fulminans bevordert. Maar toch zijn dit de uitgelezen behandelingen om enerzijds de ontsteking en anderzijds de huidletsels en het risico op littekens te beperken.

Terug naar boven