Psychologische impact van psoriasis

De psychologische impact bij psoriasis is vaak groot. De duidelijk zichtbare letsels, de bijna systematische aanwezigheid van schilfers en de jeuk stigmatiseren, isoleren de personen met psoriasis. De strijd tegen psoriasis is een dagelijkse strijd. Een afmattende strijd met soms teleurstellende resultaten. Er vloeien diverse psychologische problemen uit voort, zoals een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen.

DU_HOME-PAGE_VISUEL-DERMATOLOGIST_BASE_HEADER 960x584

Samenvatting

Hoe leven met psoriasis

Relationele moeilijkheden

De relationele moeilijkheden drukken hun stempel op sociale, professionele, familiale, vriendschappelijke en romantische relaties. Psoriasis kan ook angst, stress en een depressie met zich meebrengen. In sommige gevallen ontwikkelen er zich verslavingen, aan sigaretten, alcohol of andere drugs. Dit is niet alleen nefast voor de persoon zelf maar ook voor de ziekte, want giftige stoffen zoals alcohol en tabak werken de opstoten van psoriasis alleen maar in de hand.

Psychologische problemen door psoriasis

Psychologische problemen door psoriasis kunnen op iedere leeftijd de kop opsteken, ongeacht de ernst van de ziekte, hoewel ze het meest voorkomen bij de zwaarste gevallen. Soms zijn deze psychologische problemen al aanwezig, maar maakt de huidziekte ze erger. De psychologische impact bij psoriasis blijft echter onderschat, zowel door het grote publiek als door de personen die er rechtstreeks mee te maken hebben, namelijk de zieke persoon en zijn omgeving.

De blik van anderen

Mensen kijken soms vragend, soms zelfs vijandig of vol medelijden. En dat helpt niet echt om je beter in je vel te voelen! Sommige blikken worden ondraaglijk en bepaalde situaties worden vermeden, om niet altijd te moeten uitleggen waarom je huid rood is of waarom ze jeukt.

In zo'n situatie is er maar één oplossing: uit je isolement breken en erover praten. Alleen zo geraak je uit die vicieuze cirkel waarin je steeds verder dreigt te verdwijnen, tussen die opvallende psoriasis en een humeur dat keldert. Praat erover met familie, vrienden, zorgverleners of een praatgroep. Het zal je helpen te leren leven met psoriasis. Laat je door dit kleine wereldje helpen om de ziekte te leren aanvaarden. Die aanvaarding, die in de psychologie ook wel veerkracht wordt genoemd, kan zelfs een zichtbare impact hebben op de symptomen en kan de levenskwaliteit verbeteren.

Psychologie en psoriasis in één adem noemen, betekent echter niet dat psoriasis een psychologische of psychiatrische ziekte is! Ze zit niet 'in je hoofd', maar wel in je huid.

Terug naar boven