Psychologický vliv psoriázy

Psoriáza má významný negativní vliv na vaši psychiku. Projevy psoriázy jsou viditelné, nevzhledné, šupinaté a svědí. To všechno jsou faktory, které psoriatiky stigmatizují a sociálně izolují. Boj s psoriázou je každodenním bojem, je to boj vyčerpávající a jeho výsledky nejsou vždy uspokojivé. To vede k řadě psychických potíží, zejména se jedná o snížené sebevědomí a sebeúctu.

Naučte se žít s psoriázou lépe

Vztahové problémy

Problémy se také objevují v sociálních vztazích, na pracovišti, s přáteli, s rodinou nebo partnerem. S psoriázou mohou být spojeny i úzkost, stres a deprese. Někteří pacienti jsou také závislí na tabáku, alkoholu a jiných drogách. To vše má významný negativní dopad jak na kvalitu života, tak také na psoriázu, neboť tyto faktory mohou spustit fázi zhoršení (flare up).

Psychologické problémy

Psychická onemocnění se u psoriatiků mohou objevit kdykoli, bez ohledu na tíži kožního onemocnění. Někdy jsou tato psychická onemocnění již přítomna a psoriáza je těmito onemocněními zhoršována. Negativní ovlivnění každodenního života a psychiky psoriatických pacientů je všeobecně podceňované, a to i samotnými psoriatiky nebo členy jejich rodin.

Pohledy ostatních lidí

Na druhou stranu existuje skupina lidí, kteří na psoriatiky nepříjemně zírají, což jim také na psychice nepřidá. Je velmi obtížné se vyrovnat s tím, že na vás někteří lidé nepatřičně hledí. Někdy to vede k situaci, kdy se vyhýbáte sociálním kontaktům. To je občas lepší řešení než druhým vysvětlovat, proč je vaše kůže zarudlá, šupinatá a svědivá.

V této situaci existuje jen jedno řešení. Musíte ukončit vaše mlčení, musíte prolomit ten bludný kruh. Sami jste se stali vězni ve svém těle, a to kvůli viditelným projevům psoriázy a špatné psychice. Všechny vaše pocity pojmenujte, hovořte se členy rodiny, s přáteli, s lékaři nebo ve spolcích pacientů. To vám pomůže lépe s psoriázou žít. Začněte akceptovat svou nemoc. Přijetím nemoci vzniká odolnost vůči nemoci a může dojít také ke zlepšení projevů psoriázy a následnému zlepšení kvality vašeho života.

Termín psychologie a psoriáza neznamená, že je psoriáza psychologickou nebo psychiatrickou nemocí! Vše je v kůži, ne v hlavě!

NAŠE PROGRAMY PÉČE

 
Moje péče proti lupům při psoriáze

Působí proti suchým lupům se začervenalou a svědící vlasovou pokožkou.

Podívat se na tuto rutinu > Moje péče proti lupům při psoriáze > Podívat se na mou rutinu >
Objevit všechny rutiny v péči o pokožku a vlasy >