Er Ducray produkter testet på dyr?

Nej, Ducray tester ikke produkter på dyr. 

Pierre Fabres Laboratorier tilbyder produkter, der giver den effekt, du har brug for - samtidig med at du får sikre produkter. EU rådets direktiv om kosmetiske midler (direktiv 76/768/EØF ændret 11. marts 2003) kræver, at producenter anvender alternative metoder til at teste nye kosmetiske ingredienser og færdige produkter. Derfor bruger vi følgende testmetoder:
  • Vi udvikler ingrediensprøver på cellekulturer i vores eget hudkulturlaboratorie.
  • Vi anvender forskellige metoder, der bliver brugt på markedet og deltager aktivt i valideringsprogrammer oprettet af officielle franske og europæiske organisationer.