blå zone

Pierre Fabre evalueret af Ecocert Environnement (ECOCERT 26000)

Pierre Fabre-gruppen har overladt det til den uafhængige organisation, ECOCERT Environnement. at evaluere sin CSR-tilgang i henhold til ISO 26000-standarden for bæredygtig udvikling.

På baggrund af denne indledende evaluering har virksomheden opnået bedømmelsen Excellence  med en vurdering på 77 %. Dette svarer til det højeste bedømmelsesniveau i henhold til ECOCERT 26000-standarden. Ingen international virksomhed af Pierre Fabres størrelse har tidligere fået denne vurdering i henhold til ECOCERT-standarden.
 
For at opnå den bedste og mest pålidelige evaluering blev der foretaget 150 høringer i Frankrig og rundt om i verden, herunder af 55 Pierre Fabre-medarbejdere, som blev udvalgt tilfældigt og udspurgt af et panel bestående af 8 eksterne interessenter. I forhold til de 7 kerneområder i ISO 26000 fandt den uafhængige vurderingsinstitution mange stærke sider og pegede på områder, der kunne forbedres.

DU_LABEL-ECOCERT_26000_FR

Nogle af Pierre Fabre-gruppens stærke sider i følge ECOCET Environnement: 

 • Grundlæggerens oprindelige vision, "omsorg for mennesker, den generelle sundhed og miljøet” og hans værdier, som er baseret på respekt for virksomhedens interessenter, er stærkere end nogensinde før. Derudover påpeger ECOCERT Environnement, at de udgør "grundlaget for en sand gennemsigtig og etisk CSR-tilgang ".
 • Det faktum at et flertal af medlemmerne tilhører en almennyttig fond, samt at koncernen har særligt dynamisk medarbejderaktieordning (85 % af medarbejderne er aktionærer), gør det muligt for Pierre Fabre-gruppen at fortsætte sine aktiviteter på lang sigt.
 • Pierre Fabre er engageret i alle aspekter af bæredygtighed, er på forkant med forskning og innovation inden foronkologi, dermatologi, dermokosmetik osv. og den udviser vilje til at arbejde eksemplarisk, hvad angår respekt for miljøet og medarbejdernes arbejdsvilkår.
 • Gruppen har rødder i det sydvestlige Frankrig, primært i Tarn-regionen, og den bidrager til både at skabe bæredygtig værdi i et stort set isoleret område og tilat Tarn-regionens knowhow bliver spredt til resten af verden. 

 

Resultat af den høring, der blev udført af ECOCERT Environnement:

Der er flere områder, hvor der skal gøres fremskridt og disse skal være styrende for virksomhedens CSR-program i de næste tre år:

 • Oplysninger om koncernens CSR-mål og CSR-forpligtelser og om koncernens brands og produkter skal gøres lettere tilgængelige for forbrugerne;
 • Der skal gives et mere fuldstændigt overblik over Pierre Fabres specifikke CSR-udfordringer:at udvikle og stille metodologiske retningslinjer til rådighed for alle brands’ forretningsområder;
 • Gruppens samarbejdspartnere skal hjælpe til at strukturere deres eget systematiske CSR-program.

I en verden der er overfyldt med "grøn" information, er det vigtigt at give forbrugerne og interessenterne beviser for virksomhedens forpligtelser. Det gennemsigtighedsinitiativ som vi har iværksat sammen med ECOCERT Environnement, er først og fremmest et svar på dette krav og kun få virksomheder af vores størrelse har igangsat et sådant initiativ. Desuden vil initiativet give os mulighed for at fortsætte vores tilgang til løbende at forbedre vores CSR-tilgang ved at arbejde på de områder, der kan forbedres fra nu af og frem til den næste evaluering, som er planlagt til 2022.

Séverine Roullet-FurnemontLeder af afdelingen for bæredygtig udvikling hos Green Mission Pierre Fabre

Flere ambitiøse og målbare mål på kort og mellemlang sigt:

 • 100 % af de nye produkter er øko-designet fra 2019;
 • 80 % af de nye planteekstrakter skal være økologiske eller bæredygtigt dyrkede (uden fytosanitær behandling) i 2021; 
 • En 30 % reduktion af Co2-udledningerne i 2025; 
 • En 25 % reduktion i energiforbruget i 2025. 

DU_LABEL-ECOCERT_26000_FR

DUCRAY (ét af Pierre Fabre-gruppens brands) har en CSR-tilgang, som har fået vurderingen Excellence af ECOCERT Environnement i henhold til ISO 26000-standarden.

du_article_for-life_body2

DUCRAY er et Pierre Fabre Dermokosmetisk brands, hvis CSR-tilgang er blevet evalueret.

 

Tilbage til toppen