blå zone

Green Impact Index

Værktøjetviser og forkarer de samfundsmæssige og miljømæssige aftryk, som vores produkter har ud fra en A-, B-, C- eller D-klassificering.

GREEN IMPACT INDEXet gennemsigtigt måleværktøj, som er tilgængeligt for alle

 

Green Impact Index er et informations- og bedømmelsesværktøj til det miljømæssige og samfundsmæssige aftryk af produkter.
Det er udviklet af Pierre Fabre-gruppen til at vurdere alle vores produkter. Robustheden og pålidligheden af den metode, der bliver anvendt ifm. indekset, er blevet evalueret og godkendt af den uafhængige organisation  AFNOR Certification
I alt 20 kriterier bliver gennemgået for at give produktet en A-, B-, C- eller D-klassificering. 
En A- eller B-klassificering betyder, at produktet kan betragtes som værende designet med respekt for miljøet og samfundet, da det i så fald opfylder tilstrækkeligt mange kriterier.

 

kl_green-impact-index_gii_fr_no-background

Green Impact Index er mere end blot et klassificeringssystem. Det er også et værktøj og en tilgang, der gør det muligt for folk at træffe informerede valg og dermed vælge produkter ud fra de kriterier, som hver forbruger vægter højest.
Kontinuerlig forbedring af produkterne er kernen i vores tilgang.
 
De 20 miljø- og samfundsmæssige kriterier i vores Green Impact Index gør det muligt for os at identificere præcise områder, hvor der er behov for forbedringer. Dermed kan vi gøre alt, hvad der er muligt for at forbedre produkter, der har fået en C- eller D-klassificering. 

 

Green Impact Index-evalueringsmetoden

du_article_gii_body2

Den klassificering, som hvert produkt opnår, er givet på grundlag af en evaluering af 14 miljømæssige og 6 samfundsmæssige kriterier. Den miljørelaterede scoren udgør 2/3 af den samlede bedømmelse og den samfundsmæssige del 1/3 af den samlede bedømmelse. Den samlede vurdering beregnes først ud fra 15 kriterier og derefter 20 for at opnå produktets Green Impact Index. Nedenstående tabel viser disse forskellige kriterier og deres respektive vægt i den samlede bedømmelse.

De første Ducray-produkter der er evalueret af Green Impact Index

Miljømæssig vurdering 8,5/10

Miljøvenligt design af emballage 3,6/4

Brug af genbrugsmateriale eller FSC PEFC-certificeret materiale
Genanvendelig emballage (i henhold til genanvendelsesanvisninger i Frankrig, som kan variere lokalt)

Miljøvenligt design af formulering 2,9/3

Biologisk nedbrydelig formulering i henhold til OECD 301B-standard
Formulering med 91% naturlige ingredienser

Reduceret miljøindvirkning i fremstillingen af produktet 1/2

Miljøcertificeret produktionssted: ISO 14001 eller ECOVADIS

Reduceret påvirkning ifm. transport 1/1

44 % ingredienser fra Frankrig
89 % ingredienser fra lande, der grænser op til Frankrig
100% ingredienser fra Europa

Samfundsmæssig vurdering 3/5

  • Fremstillet i Frankrig
  • Ved at købe dette produkt er du med til at støtte Ducrays samfundsmæssige forpligtelser til foreninger for patienter, der lider af forskellige typer af inflammatoriske hudsygdomme:

Disse partnerskaber er alle med til at øge opmærksomheden omkring sygdommene, de hjælper med at forbedre patienternes livskvalitet og de støtter klinisk forskning i behandlingen af sygdommene.

De 14 foreninger som Ducray støtter rundt om i verden, omfatter: The Eczema Society of Canada and the Canadian Psoriasis Network, the Atopy-Asthma Education Information Center in South Korea, the Portuguese Psoriasis Association, the Psoriasis Liga Vlaanderen in Belgium, and many more.

KELUAL DS Shampoo 100 ml

Den har fået en B-klassificering på Green Impact Index. Lad os fortælle dig hvorfor

Shampoo til rød, irriteret hårbund med svær skældannelse

KELUAL DS Shampoo til rød, irriteret hårbund med svær skældannelse

Hjælper med at fjerne skæl - Dæmper kløe*

Kosmetik

Miljømæssig vurdering 5,5/10

Miljøvenligt design af emballage 2,3/4

Genanvendelig emballage (i henhold til genanvendelsesanvisninger i Frankrig, som kan variere lokalt)

Miljøvenligt design af formulering 1,2/3

Biologisk nedbrydelig formulering i henhold til OECD 301B-standard

Reduceret miljøindvirkning i fremstillingen af produktet 1/2

Miljøcertificeret produktionssted: ISO 14001 eller ECOVADIS

Reduceret påvirkning ifm. transport 1/1

38% ingredienser fra Frankrig
77% ingredienser fra lande, der grænser op til Frankrig
77% ingredienser fra Europa

Samfundsmæssig vurdering 3/5

  • Fremstillet i Frankrig
  • Ved at købe dette produkt er du med til at støtte Ducrays samfundsmæssige forpligtelsertil foreninger for patienter, der lider af forskellige typer af inflammatoriske hudsygdomme:

 

Disse partnerskaber er alle med til at øge opmærksomheden omkring sygdommene, de hjælper med at forbedre patienternes livskvalitet og de støtter klinisk forskning i behandlingen af sygdommene.

De 14 foreninger, som Ducray støtter rundt om i verden, omfatter: The Eczema Society of Canada and the Canadian Psoriasis Network, the Atopy-Asthma Education Information Center in South Korea, the Portuguese Psoriasis Association, the Psoriasis Liga Vlaanderen in Belgium, and many more.

Tilbage til toppen