Cookie- og privatlivspolitik

FORTROLIGHEDSPOLITIK OG POLITIK 
VEDRØRENDE COOKIES


Tak for dit besøg på vores Hjemmeside. Det er et væsentligt anliggende for Pierre Fabre Gruppen at varetage beskyttelsen og sikkerheden af kundernes og brugernes personoplysninger.
Nærværende Fortrolighedspolitik forklarer hvilke data, vi indsamler, når du besøger og bruger vores hjemmeside og hvordan de bliver behandlet. 

Du kan finde de informationer, du søger, direkte ved at klikke på et af ikonerne i menuen nedenfor.
 
 

Hvilket formål?
 

Dataoverførsel
 

Dine rettigheder
 

Cookies
 

Kontakt os
 
 

Hvem er vi?

Nærværende Hjemmeside (”Hjemmeside”) drives af Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, 45 place Abel Gance 92 100 Boulogne (herefter ”Pierre Fabre” eller ”Vi”), som er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der kan blive indsamlet på Hjemmesiden med henblik på de formål, som er beskrevet nedenfor.

Vi opfordrer dig til at læse denne Fortrolighedspolitik omhyggeligt for at kende betingelserne for behandling af dine personoplysninger, når du besøger vores Hjemmeside. Bemærk venligst, at den kan blive opdateret på et vilkårligt tidspunkt af Pierre Fabre. Den seneste dato for opdateringen vil blive vist på denne side. Vi opfordrer dig derfor til at vende tilbage til den jævnligt.


Oplysninger, som vi indsamler om dig 

I forhold til de tjenester, som ydes af vores Hjemmeside og som du bruger, dine valg og konfigurationen af din terminal (især i forbindelse med cookies og andre trackers), er de indsamlede og behandlede personoplysninger (dine ”Personoplysninger”) af Pierre Fabre blandt andet:
 • Når du bruger vores Hjemmeside, kan du blive opfordret til at angive dine Personoplysninger frivilligt, herunder dit efternavn, fornavn, fysiske adresse, e-mailadresse, telefonnummer, dine præferencer og interesser, såvel som alle de nødvendige data for at besvare enhver forespørgsel eller klage fra dig.
 • Når du besøger vores Hjemmeside, indsamler vores server automatisk forskellige oplysninger, som genereres af din browser eller enhed, herunder: domænenavn; IP-adresse; dato, tidspunkt for og varighed af dine besøg; type browser, operativsystem og besøgte sider. Vi bruger ikke disse automatisk indsamlede data til at forsøge at identificere dig, og vi opretter ingen forbindelse med de detaljerede Personoplysninger ovenfor, som du selv giver os.
 • Vi kan også indhente Personoplysninger, som vedkommer dig fra tredjeparter.
Formål med behandlingen af dine Personoplysninger

Nedenfor er anført en oversigt over de forskellige formål med behandlingen af dine Personoplysninger af vores afdelinger, og årsagerne til at denne behandling er nødvendig.
 
Behandlingens formål Begrundelser for nødvendigheden af at behandle dine Personoplysninger
 • Levere dig de produkter og tjenester, du anmoder om
 • For at gennemføre dine ordrer (gennemførelse af en kontrakt)
 • Besvare dine spørgsmål fremsendt med e-mail, kontaktformular og chat
 • I henhold til Pierre Fabres legitime interesse i at betjene sine kunder og prospekter og hvis behandlingen er nødvendig inden for rammerne af vores løbende aktiviteter
 • Give dig mulighed for at oprette et personligt rum eller en gæstekonto (kundekonto) for at købe dine produkter online
 • For at betjene dig bedre inden for rammerne af gennemførelsen af dine ordrer (gennemførelse af en kontrakt)
 • Forvalte alle ordrer indgivet på Internettet, deres levering og gældende garantier
 • For at gennemføre dine ordrer (gennemførelse af en kontrakt)
 • Registrere dine produkter online for at få adgang til yderligere tjenester
 • For at gennemføre dine ordrer og leve bedre op til dine forventninger (gennemførelse af en kontrakt)
 • Tilbyde dig en bedre service: for eksempel for at finde nærmeste butik eller slagssted
 • Tilbyde vores kunder / prospekter en bedre service i henhold til Pierre Fabres legitime interesse
 • Garantere sikkerheden af dine online transaktioner for at undgå bedrageri og manglende betaling
 • Sikre kundernes transaktioner på vores Hjemmeside i henhold til Pierre Fabres legitime interesse
 • Forvalte og optimere kundeforholdet, herunder ved at forbedre vores Hjemmeside og helt generelt vores produkter og tjenester
 • Leve bedre op til vores kunders /prospekters behov i henhold til Pierre Fabres legitime interesse
 • Med mindre du ikke modsætter dig det, som anført i afsnittet nedenfor ”Dine rettigheder” og ”Cookies”, få en bedre forståelse af dine præferencer ved at analysere din adfærd på vores Hjemmeside og foreslå dig produkter eller tjenester, som svarer bedre til dine interesser
 • Leve bedre op til vores kunders /prospekters behov i henhold til Pierre Fabres legitime interesse
 • Sende dig oplysninger om vores tilbud, nyheder og events  (nyhedsbreve, invitationer og andre publikationer)
 • Dit udtrykkelige samtykke
 • Udføre statistiske analyser
 • I henhold til Pierre Fabres legitime interesse, hvis behandlingen er nødvendig for forvaltningen af vores løbende aktiviteter
 • Underrette de kompetente myndigheder om ethvert problem i forbindelse med anvendelsen af vores produkter
 • I henhold til vores lovbestemte forpligtelser 
 • Giver dig mulighed for at stille en online-diagnose for at modtage din rutinepleje
 • Dit udtrykkelige samtykke

Personoplysninger, som er uundværlige for at gennemføre de ovennævnte målsætninger, er vist med en stjerne på de forskellige sider på Hjemmesiden, hvor de indsamles. Hvis du vælger ikke at udfylde disse obligatoriske felter, vil vi ikke kunne behandle dine forespørgsler og/eller levere de produkter og tjenester, som du har bedt om. De andre Personoplysninger er valgfrie og giver os kun mulighed for at kende dig bedre og forbedre vores kommunikation, og dermed også vores tjenester. Nedenfor er anført yderligere oplysninger om målsætninger og det juridiske grundlag i tilfælde af specifikke behandlinger.

Kommunikation og overførsel af Personoplysninger

Vi er en del af den Internationale Gruppe Pierre Fabre, og vi kan til tider være foranlediget til at kommunikere dine Personlysninger inden for Gruppen Pierre Fabre i forbindelse med målsætningerne anført ovenfor.

Vi kan også bemyndige tredjeparts tjenesteydere (som handler i overensstemmelse med vores anvisninger) til at styre og forvalte vores aktiviteter eller til at forvalte og forbedre vores Hjemmeside med henblik på at hjælpe os med at give dig oplysninger, produkter eller tjenester. I sådanne tilfælde kan disse tredjeparter have behov for at få adgang til dine Personoplysninger.

Hvis dine Personoplysninger overføres udenfor EØS (det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) til andre selskaber i Pierre Fabre Gruppen eller til tjenesteydere, vil vi træffe foranstaltninger for at sikre, at dine Personoplysninger har det samme beskyttelsesniveau, som hvis de var blevet i EØS, herunder også ved at indgå dataoverførselsaftaler, som er baseret på oprindelige, opdaterede eller reviderede Standard Kontraktmæssige Klausuler godkendt af Europa-Kommissionen, eller ved at gøre brug af certificeringsprogrammer såsom EU-US Privacy Shield for overførsler til USA, eller andre overførselsmekanismer som f.eks. i påkommende tilfælde beslutninger om egnethed, Bindende Virksomhedsregler eller godkendte aftaler af EU’s Databeskyttelsesmyndigheder. Vedrørende overførsler til andre enheder i Pierre Fabre Gruppen udenfor EØS, har vi iværksat en intragruppe aftale om dataoverførsel baseret på oprindelige, opdaterede eller reviderede Standard Kontraktmæssige Klausuler godkendt af Europa-Kommissionen, som beskytter Personoplysninger, der overføres mellem forskellige enheder i Pierre Fabre Gruppen.

Du har ret til at indhente oplysninger om den overførselsmekanisme, der bruges til at overføre dine Personoplysninger udenfor EØS og det land, som de overføres til, ved at kontakte dpofr@pierre-fabre.com

Vi kan også kommunikere dine Personoplysninger til tredjeparter inden for rammerne af et faktisk eller muligt salg af vort selskab eller ethvert aktiv, der tilhører os eller som tilhører datterselskaber, da de Personoplysninger, som vi er i besiddelse af om vores brugere, kan høre ind under de afståede aktiver.

Vi besvarer ligeledes anmodninger om oplysninger, hvis loven forpligter os til det eller hvis en sådan meddelelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder og/eller handle i medfør af en retssag, en retslig afgørelse, en anmodning fra en tilsynsmyndighed eller enhver anden retssag, som er anlagt mod os.

Prospektering med elektroniske midler

Når loven autoriserer os til det, og under forbehold af dit samtykke heri hvor det er påkrævet, kan vi kommunikere med dig ved hjælp af elektroniske midler for at præsentere dig for vores produkter og tjenester. Hvis du ønsker at framelde dig og ikke mere modtage vores kommunikationer, brug venligst linket ”framelding” i vores e-mails eller send STOP med SMS til det anførte nummer, eller kontakt os direkte på adressen ”Kontakt os”, derefter vil vi holde op med at sende dig meddelelser.


Bevarelse af dine Personoplysninger

Vi bevarer som regel kun dine Personoplysninger i det nødvendige tidsrum for at gennemføre de målsætninger, som er de blevet indsamlet til.
Vi bevarer kun dine Personoplysninger i det tidsrum, der er strengt nødvendigt for at forvalte forbindelsen med dig (f.eks. når du åbner en konto, køber et produkt på vores Hjemmeside m.m.).

Vi bevarer dog dine Personoplysninger til prospektering i tre år efter den seneste interaktion med dig, hvis du ikke er kunde, og så længe vi forbliver i kontakt med dig via vores promoverende aktiviteter, hvis du er kunde, med mindre du modsætter dig det, når du modtager vores prospekterende meddelelser.

De indsamlede IP-adresser med henblik på sikkerhed bevares ikke i over 10 dage.
Endelig vil de indsamlede tilslutningslog blive bevaret på betingelse af, at du samtykker heri, ved hjælp af cookies og andre anvendte trackers på vores Hjemmeside i en varighed, som ikke kan overskride tretten (13) måneder i overensstemmelse med gældende lovgivninger og forskrifter. For yderligere oplysninger, se afsnittet ”Cookies” nedenfor.
Det er muligt, at vi skal opbevare dine Personoplysninger i form af et arkiv ud over den anførte varighed ovenfor, med henblik på at overholde de lovbestemte forpligtelser, der er pålagt os, eller hvis det er nødvendigt i forhold til gældende forældelsesfrist for at gøre en af vores rettigheder gældende (alle nødvendige oplysninger i forbindelse med transaktioner bevares f.eks. i aftalens varighed og derefter i 5 år).

Når dine personoplysninger ikke mere er nødvendige med henblik på arkivering eller for at opfylde vores lovbestemte forpligtelser eller i forbindelse med forældelse, vil vi sørge for at destruere eller anonymisere dem fuldstændigt.
 

Eksterne links

Hjemmesiden kan indeholde links til tredjeparts websteder. Da Pierre Fabre ikke har nogen kontrol over disse tredjeparter, kan vi ikke drages til ansvar for deres praksis vedrørende databeskyttelse, og vi opfordrer dig derfor til at se disse tredjeparts websteders databeskyttelsespolitik Nærværende politik gælder udelukkende for Personoplysninger indsamlet på vores Hjemmesider eller indenfor rammerne af vores aktiviteter.
Dine rettigheder

I overensstemmelse med gældende lovgivning har du følgende rettigheder vedrørende dine Personoplysninger:
 • Du har ret til at få udleveret en kopi af dine Personoplysninger samt oplysninger om retningslinjerne for behandlingen af Personoplysninger og deres juridiske grundlag;
 • Du har ret til at rette ukorrekte Personoplysninger (herunder ret til at fuldstændiggøre ufuldstændige Personoplysninger);
 • Du har ret til at slette dine Personoplysninger (i visse tilfælde kan denne rettighed ikke udøves, før disse personoplysninger ikke mere er nødvendige til at gennemføre de målsætninger, som de er blevet indsamlet eller behandlet til);
 • Du har ret til at begrænse behandlingen af dine Personoplysninger:
  • når Personoplysningernes nøjagtighed bestrides;
  • når behandlingen er ulovlig, men du modsætter dig sletningen af dine Personoplysninger;
  • når vi ikke mere har brug for dine Personoplysninger, men de stadig er nødvendige for konstateringen, udøvelsen eller forsvaret af en rettighed ved en domstol;
 • Du har ret til at anmode om portabilitet af dine Personoplysninger i et format, der kan læses af en maskine til en tredjepart (eller til dig), hvis vores behandling er baseret på dit samtykke eller på gennemførelsen af en aftale, der var blevet indgået med dig;
 • Du har ret til at give generelle eller specifikke anvisninger om retningslinjerne for behandling og anvendelse af dine Personoplysninger efter dit dødsfald.
 • Du har til enhver tid ret til at modsætte dig telefonkontakt med henblik på prospektering ved at indskrive dig gratis på Hjemmesiden: www.bloctel.gouv.fr;
 • Du har ret til at trække dit samtykke i behandlingen af dine Personoplysninger tilbage (hvis denne behandling er betinget af dit samtykke) uden at det har nogen indflydelse på lovligheden af behandlingen baseret på dit samtykke, som blev udført før tilbagetrækningen af dit samtykke;
 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen med henblik på prospektering; og
 • Du har ret til at indhente eller se en kopi af de forholdsregler, der tages for at overføre dine Personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation.

Ud over de ovennævnte rettigheder har du ret til at modsætte dig enhver behandling af dine Personoplysninger, som er berettiget af Pierre Fabres legitime interesse, herunder profilering (i modsætning til en berettigelse med dit samtykke, eller for at gennemføre en kontrakt med dig). Du har ligeledes ret til at modsætte dig enhver behandling af dine Personoplysninger med henblik på prospektering, herunder profilering. 

Du har også ret til at indgive en klage til din nationale tilsynsmyndighed for databeskyttelse, f.eks. Datatilsynet i Danmark, ICO i England, CNIL i Frankrig eller AEPD Spanien. 
For at udøve disse rettigheder, kontakt os venligst på adressen anført nedenfor, under rubrikken "Kontakt os". Bemærk venligst, at vi kan bede dig om at udvise legitimation, og vi forbeholder os ret til at fakturere udgifter, hvis loven tillader det, f.eks. hvis din anmodning tydeligvis er ubegrundet eller overdreven. Vi bestræber os på at besvare din anmodning inden for gældende tidsfrister. 
 

En cookie er en lille fil, der kan placeres på din enheds harddisk eller på en Hjemmesides server. Vi bruger cookies for at indhente visse automatisk indsamlede oplysninger, som beskrevet ovenfor. Du er ikke forpligtet til at acceptere en cookie og du kan vælge hvilken cookie, du accepterer, ved at ændre din browsers parametre, således at den ikke accepterer cookies. For yderligere oplysninger om cookies, herunder den måde hvorpå du skal konfigurere din browser for at afvise dem eller have en bedre kontrol over placeringen af cookies på din enhed, følg dette link www.aboutcookies.org.

Typer Cookies, som vi bruger

Vi bruger flere typer cookies til forskellige formål på vores Hjemmeside: disse cookies er kendt under betegnelsen strengt nødvendige cookies, performance cookies, marketing cookies, og funktionelle cookies. Visse cookies kan ydes af tredjeparter for at tilbyde ekstra funktioner på vores Hjemmeside og en anført nedenfor.
 • Strengt nødvendige cookies: det er cookies, som er væsentlige for at udføre den handling, som du anmoder om, som f.eks. forbinde dig med din konto. Hvis du afviser disse cookies ved at ændre din browsers parametre, kan vi ikke garantere at alle funktionerne fungerer upåklageligt på vores Hjemmeside under dit besøg.
 • Performance cookies: det er cookies, der bruges til at forbedre vores Hjemmeside f.eks. til analyser, som giver os mulighed for at vide, hvordan vores Hjemmeside bruges og hvor der er behov for forbedringer. Disse cookies bruges til at indsamle oplysninger om den måde, hvorpå de besøgende bruger vores Hjemmeside. Disse oplysninger indsamles i en anonym form og omfatter antal besøgende, hvor de kommer fra og de sider, de har besøgt.
 • Marketing cookies: disse cookies bruges til at sprede reklamer, som er relevante for en identificeret maskine eller anden enhed (og ikke en person, som er betegnet ved navn eller på anden måde identificerbar). Disse cookies svarer til interesser, som er forbundet med denne maskines eller enheds aktivitet på Hjemmesiden (f.eks. klik reklamebannere, besøgte undersider, udførte søgninger med nøgleord). Disse cookies bruges også til at begrænse antallet af gange, hvor en bruger ser en reklame og til at måle effektiviteten af en reklamekampagne. De kan også gemme informationer om, at Hjemmesiden er blevet besøgt med en enhed og kommunikere disse oplysninger til marketingfirmaer. Marketing cookies på vores Hjemmeside forvaltes af tredjeparter med vores tilladelse hertil. Marketing cookies giver mulighed for at identificere den reklamekilde, der har omdirigeret en bruger til vores Hjemmeside, således at vi kan afgøre, om det er interessant for os at investere i denne reklamekilde.
 • Funktionelle cookies: disse cookies forbedrer vores Hjemmesides ydeevne og funktionsdygtighed, ofte efter en præcis handling udført af brugeren. Vi kan f.eks. brugertilpasse det indhold, som vi tilbyder dig eller gemme dine præferencer.
 • Tredjeparts plugin cookies til deling på sociale medier i forbindelse med sociale plugins: integreringen af sociale plugins giver leverandører mulighed for at lagre deres cookies. Disse cookies giver vores brugere mulighed for at dele oplysninger med det pågældende sociale netværk, men de giver også netværkets operatør mulighed for at identificere brugeren og lagre oplysninger vedrørende denne brugers anvendelse af Hjemmesiden i brugerens profil.

Nedenfor er vist en liste over cookies, som vi bruger på vores Hjemmeside
 
Formål Type of  cookie Cookie name Name of application Storage period  
Analytisk Permanent UA Google Analytics 13 måneder

Indstil eller slå cookies, fra her.


 
Forvaltning og sletning af Cookies
 
For at give dig mulighed for at kontrollere brugen af cookies på vores Hjemmeside, har vi implementeret et værktøj, du vil blive tilbudt, når du får adgang til Hjemmesiden, som opfordrer dig til at konfigurere de forskellige cookies, du har accepteret. Se venligst Cookiebot for yderligere oplysninger.

Hvis du afviser cookies, sætter vi ikke flere cookies på din enhed undtagen de ”funktionelle” cookies præsenteret ovenfor (herunder især en cookie, der giver mulighed for at lagre det faktum, at du ikke ønsker at få installeret cookies, når du besøger Hjemmesiden).

Vi henleder dog din opmærksomhed på, at hvis du vælger at slette eller afvise visse cookies, vil det have indflydelse på visse funktioner eller tjenester på vores Hjemmeside.
 

Opdatering af Fortrolighedspolitik

Vi kan ændre nærværende Fortrolighedspolitik på et vilkårligt tidspunkt for at tage hensyn til ændringer af lovgivningen og/eller fremgangsmåder i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger.
Hvis du har spørgsmål vedrørende nærværende Fortrolighedspolitik eller hvis du ønsker at udøve en af dine rettigheder, kontakt os venligst på følgende adresse: info.dk@pierre-fabre.com

Vi har også en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte på følgende adresse : dpofr@pierre-fabre.com

Sidste ændring: 20/07/2018