Er psoriasis en autoimmun sygdom?

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk sygdom, hvor immunitet spiller en vigtig rolle, men man har endnu ikke fyldestgørende forståelse for de mekanismer, der forårsager en forstyrrelse af immunsystemet ved psoriasis. Nogle forskere mener, at inflammatoriske psoriasisudbrud er et resultat af ’antigener’, der aktiverer immunsystemet (antigener er allerede til stede i kroppen og i individets hud). Men at påstå, at psoriasis er en autoimmun sygdom, er kun halvdelen af historien!

DU_HOME-PAGE_VISUEL-DERMATOLOGIST_BASE_HEADER 960x584

Indhold

Psoriasis - mere end en inflammatorisk sygdom?

En autoimmun sygdom er traditionelt defineret ved tilstedeværelsen af autoantigener, men også ved produktion af autoantistoffer af B-lymfocytter, som i dette tilfælde omdannes til antistofsekreterende plasmocytter. Lupus er et eksempel på en autoimmun sygdom, hvor iboende anti-DNA autoantistoffer i kroppen forårsager betændelse og organiske læsioner i hud, led, hjerte, nyre, hjerne osv. Der er hidtil ikke identificeret autoantistoffer i fysiopatologien af psoriasis, men autoimmunitet ved psoriasis diskuteres stadig bredt, da individets egne immunceller og især deres T-lymfocytceller overreagerer på autoantigener og angriber dem, hvor de normalt tolererer dem!

Indtil vi får et klarere billede af de fysiopatologiske mekanismer ved psoriasis, er det tilstrækkeligt at sige, at psoriasis er en kronisk inflammatorisk sygdom, hvor patientens eget immunforsvar spiller en vigtig rolle og dermed også effekten af forskellige immunmodulerende eller endda immunsuppressive behandlinger, ordineret af dermatologer. Psoriasis er en sygdom, der er baseret på genetisk disponering, kombineret med forskellige miljøfaktorer såsom klimatiske forhold, stress og indtagelse af tobak, alkohol, visse typer medicin osv.

Det bør også bemærkes, at årsagerne til psoriasis kan være forbundet med andre sygdomme, som inkluderer en immunkomponent, såsom kroniske inflammatoriske tarmsygdomme, samt overvægt, fedme, diabetes eller forhøjet blodtryk, hvilket øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme.

Tilbage til toppen