Ο κύκλος ζωής των μαλλιών

Νέες τρίχες εμφανίζονται και αναπτύσσονται βάσει μιας πολύ ακριβούς διεργασίας που είναι γνωστή ως κύκλος ζωής των μαλλιών. Χωρίζεται σε τρεις διακριτές φάσεις.

DU_HOME-PAGE_VISUEL-DERMATOLOGIST_BASE_HEADER 960x584

Περιεχομενα

Πώς είναι ο κύκλος ζωής των μαλλιών;

Η ανάπτυξη των μαλλιών είναι κυκλικής φύσης και χαρακτηρίζεται από φάσεις ανάπτυξης, εξασθένισης και αναγέννησης. Αυτό αναφέρεται ως ο κύκλος ζωής των μαλλιών. Κάθε κύκλος αποτελείται από τρεις κύριες φάσεις.
 

  • Η αναγενής φάση είναι η φάση ανάπτυξης των μαλλιών και διαρκεί δύο έως έξι χρόνια. Αφορά περίπου το 85% των τριχών. Ο άξονας των μαλλιών παράγεται από τριχοθυλάκιο κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης. Τα χαρακτηριστικά του τριχοθυλακίου (μέγεθος) και του άξονα των μαλλιών (μήκος) εξαρτώνται από τον όγκο και τον αριθμό των κυττάρων που βρίσκονται στο δερματικό επιθήλιο. Κατά τη διάρκεια της αναγενούς φάσης, οι ινοβλάστες των επιθηλίων απελευθερώνουν σήματα που ενεργοποιούν τον πολλαπλασιασμό, τη μετανάστευση και τη διαφοροποίηση των κυττάρων της μήτρας που βρίσκονται στη βάση του θυλακίου για να σχηματίσουν τον άξονα της τρίχας. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, τα μαλλιά μεγαλώνουν περίπου 1 cm ανά μήνα.
  • Η καταγενής φάση είναι η φάση εξασθένισης ή εκφυλισμού της τρίχας και διαρκεί δύο έως τρεις εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής φάσης, τα κύτταρα του τριχοθύλακα εξασθενούν, προκαλώντας έτσι την σμίκρυνση του κάτω μέρους του. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το τριχοθυλάκιο είναι ανενεργό και τα μαλλιά σταματούν να αναπτύσσονται.
  • Η τελογενής φάση είναι η φάση ανάπαυσης όσον αφορά λιγότερο από το 10% των τριχών, σε σχέση με την δραστηριοποίηση και τον πολλαπλασιασμό . Δεν παρατηρείται ανάπτυξη του άξονα των μαλλιών κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης τριχόπτωση που διαρκεί δύο έως τρεις μήνες, οι νεκρές τρίχες πέφτουν, έχοντας εκδιωχθεί από μια νέα τρίχα που εισέρχεται σε αναγενή φάση.

Ο κύκλος ζωής της τρίχας: Σωστό ή λάθος

Ένα έτος = ένας κύκλος ζωής της τρίχας

Λάθος- Γνωρίζουμε ότι, κατά τη διάρκεια της ζωής του, το τριχοθυλάκιο έχει κατά μέσο όρο 25 έως 30 κύκλους ζωής. Αυτός είναι ο ζωτικός κύκλος ζωής της τρίχας. Ευτυχώς, ωστόσο, ο αριθμός των τριχών που αναπτύσσονται είναι πάντα πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των τριχών που πέφτουν: σε ένα φυσιολογικό τριχωτό της κεφαλής με περίπου 100.000 τρίχες, το 86% των τριχών βρίσκεται στην αναγενή φάση ή φάση ανάπτυξης.

Η διάρκεια του κύκλου ζωής της τρίχας μπορεί να αλλάξει

Σωστό- Ο κύκλος ζωής της τρίχας μπορεί να επιταχυνθεί λόγω περίσσειας ανδρικών ορμονών και ανδρογόνων. Αυτό το φαινόμενο διαταράσσει την φυσιολογική ανάπτυξη των μαλλιών. Επειδή τα μαλλιά αναπτύσσονται γρηγορότερα από το συνηθισμένο, εξαντλούνται και αραιώνουν, μέχρι να πέσουν μόνιμα. Πρόκειται για ανδρογενετική αλωπεκία, μια χρόνια τριχόπτωση (διαρκεί περισσότερο από τρεις έως έξι μήνες) και είναι δύσκολο να αντιστραφεί. Δεν πρέπει να συγχέεται με την εποχιακή τριχόπτωση, η οποία είναι περιστασιακή (οξεία τελογενής αλωπεκία) και έχει πιο θετική κατάληξη, ή με αλωπεκία που προκαλείται από την ηλικία, η οποία χαρακτηρίζεται από μείωση της διαμέτρου των μαλλιών και σχετίζεται με τη φυσιολογική γήρανση των μαλλιών.

Ο σεληνιακός κύκλος έχει αντίκτυπο στην ανάπτυξη των μαλλιών;

Κατά τη διάρκεια αυτού του συμβατικού κύκλου ζωής των μαλλιών, το σεληνιακό ημερολόγιο πιστεύεται ότι επηρεάζει την ανάπτυξη τους. Η θέση του φεγγαριού στον ουρανό θα μπορούσε να προωθήσει ή να αναστρέψει την ανάπτυξη των τριχοθυλακίων. Αν και αυτό το φαινόμενο δεν έχει ακόμη αποδειχθεί επιστημονικά, πολλοί ειδικοί διερευνούν ενεργά αυτή την πιθανότητα.

Επιστροφή στην κορυφή