Zijn pigmentvlekken het teken van huidkanker ?

Heel vaak is de aanwezigheid van bruine vlekken op de huid volledig goedaardig en onschadelijk. Het is wel belangrijk opmerkzaam te blijven en verdachte vlekken aan uw arts te melden. Sommige bruine vlekken kunnen namelijk wel een teken van kanker zijn. In het geval van pigmentvlekken moet de behandeling van de huid en de bescherming tegen de zon prioritair zijn ook al lijkt dit alles te beperken.

DU_HOME-PAGE_VISUEL-DERMATOLOGIST_BASE_HEADER 960x584

Samenvatting

Welke link is er tussen pigmentvlekken en huidkanker?

Er zijn twee hoofdtypen huidkanker, carcinomen en melanomen. Melanomen zijn de ernstigste huidkankers omdat zij een sterke neiging hebben om als metastasen naar andere organen te migreren.

Ongeacht het type huidkanker, begint het meestal met een min of meer gepigmenteerde vlek, vandaar de verwarring tussen bruine vlekken en kanker.

Wanneer men geconfronteerd wordt met het risico op huidkanker, is het van essentieel belang een gezondheidsdeskundige of dermatoloog te raadplegen die advies kan geven. Zo weet u wat te doen in geval van bruine vlekken.

Kan ouderdomsvlek zich ontwikkelen tot kanker ?

In de meeste gevallen ontwikkelen ouderdomsvlekken zich niet tot kanker. Sommige pigmentvlekken kunnen na verloop van tijd verdikken en leiden tot de ontwikkeling van actinische keratosen. Dat zijn precancereuze wondjes die zich ontwikkelen tot huidcarcinomen. Een huidcarcinoom is een kanker die zich ontwikkelt vanuit de keratinocyten van de opperhuid. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 90% van de huidkankers. Het gaat om kanker die bijna geen uitzaaiingspotentieel heeft, maar soms plaatselijke, locoregionale, esthetische en psychologische gevolgen hebben. In sommige gevallen houden ze een risico op herval in..

Pigmentvlekken en kanker: wanneer moet u bezorgd zijn ?

Een bruine vlek is een melanoom wanneer hij aan ten minste twee van de volgende criteria voldoet:

  • Asymmetrie;
  • Onregelmatige randen;
  • Geen homogene kleur;
  • Diameter groter dan 6 mm;
  • Evolutie: verandering in grootte, kleur, dikte…

Het is absoluut noodzakelijk de arts op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van een dergelijke vlekken, soms in combinatie met andere symptomen: vermoeidheid, gewichtsverlies, pijn…

Hoe huidkanker vermijden?

De zon is de voornaamste risicofactor voor pigmentvlekken en huidkanker. Om huidkanker te voorkomen, moet men zich dus van jongs af aan tegen de zon beschermen.

(1)Institut National du Cancer : https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Depistage-et-detection-precoce/Detection-precoce-des-cancers-de-la-peau/Epidemiologie

Terug naar boven