Je psoriáza dědičná?

Pokud trpíte psoriázou, hledáte příčinu vzniku tohoto onemocnění u sebe nebo ve svém okolí. Psoriáza má jednoznačnou genetickou predispozici, okolo 30 % pacientů s psoriázou udává postižení psoriázou v rodině.

Psoriáza: komplexní a multifaktoriální onemocnění

Toto číslo ale není 100%, proto psoriáza není vždy jednoznačně dědičným onemocněním, nejedná se tedy jen o rodinnou „záležitost“. Neexistuje jediný gen, který by byl zodpovědný za psoriázu, ale existuje celá řada genů, jejichž kombinace pod vlivy faktorů vnějšího prostředí (klima, stres, životní styl) mohou vést ke kožnímu a/nebo kloubnímu postižení psoriázou. Tyto geny jsou označovány jako predispoziční geny. Proto je nutné si zapamatovat, že je psoriáza komplexním a multifaktoriálním onemocněním. Je běžné, že jsou pacienti s psoriázou vzteklí, stydí se za své onemocnění nebo se cítí provinile. Ale jen kvůli těmto pocitům přece život nekončí! Nejlepším způsobem, jak s psoriázou denně bojovat, je snažit se dělat vše co nejlépe. Pravidelně se o kůži starat a vyvarovat se faktorům, které psoriázu zhoršují.

Může se psoriáza přenést na děti?

Často se lidé ptají na původ onemocnění: Psoriáza má svou genetickou složku, přenesu onemocnění na děti? Jedná se o zcela zásadní obavu rodičů, zejména u těch, kteří trpí viditelnými známkami psoriázy a mají s psoriázou negativní zkušenost. Pro přenos psoriázy platí:
  • je-li psoriázou postižen jeden z rodičů, riziko psoriázy u dítěte je 15 %,
  • jsou-li psoriázou postiženi oba rodiče, riziko psoriázy u dítěte stoupá na 40 %.
Je nemožné předpovědět, zda dítě bude nebo nebude trpět psoriázou. Objeví-li se psoriáza u dětí či adolescentů, rodiče, kteří sami psoriázou trpí, mohou díky vlastním zkušenostem s léčbou a péčí o psoriatickou kůži účinněji pomoci zvládat psoriázu u svých dětí. Ale tito rodiče by neměli zvolit hyperprotektivní přístup a měli by dovolit svým dětem hrát v celém procesu aktivní roli.

NAŠE PROGRAMY PÉČE

 
Moje péče proti lupům při psoriáze

Působí proti suchým lupům se začervenalou a svědící vlasovou pokožkou.

Podívat se na tuto rutinu > Moje péče proti lupům při psoriáze > Podívat se na mou rutinu >
Objevit všechny rutiny v péči o pokožku a vlasy >