Co je vypadávání vlasů?

Vypadávání vlasů je běžným tématem konzultace u dermatologa. Existují různé typy vypadávání vlasů (akutní a chronické telogenní effluvium, androgenetická alopecie nebo věkem podmíněné vypadávání vlasů), které jsou způsobeny odlišnými příčinami. Proto také vyžadují rozdílný přístup v léčbě.

Vypadávání vlasů je úzce spjato s vlasovým cyklem

Růst vlasů je v přírodě cyklický, proto hovoříme o vlasovém cyklu. Ten je charakterizován třemi různými fázemi, během kterých vlasy rostou, jsou udržovány, poté vlasy regredují a následně vypadávají.

  • Anagenní fáze je spojena s růstem vlasů. Během této fáze, která trvá přibližně 2-6 let, se buňky vlasové cibulky aktivně dělí. Vlasový stvol (vlas), který je produkován vlasovým folikulem, roste přibližně jeden centimetr za měsíc.

  • Katagenní fáze trvá 2 až 3 týdny. Během této přechodné fáze mezi anagenní a telogenní fází vlasového cyklu není vlasový folikul aktivní a vlas přestává růst.

  • Telogenní fáze je fází výpadovou, v jejím průběhu dochází k odstranění „mrtvého“ vlasu, který vypadne a je následně nahrazen vlasem novým. Vypadnutí vlasu se objeví na začátku nové anagenní fáze vlasového cyklu. Toto stadium trvá 2-3 měsíce.
​V průběhu života vlasového folikulu se opakuje v průměru 25-30 vlasových cyklů. Počet vlasů v růstové fázi je naštěstí vždy vyšší než počet vlasů ve fázi výpadové. Denně člověku vypadne přibližně 25-60 vlasů, což je považováno za zcela normální.

Akutní vypadávání vlasů, chronické vypadávání vlasů, androgenetická alopecie a věkem podmíněné vypadávání vlasů jsou odlišné klinické jednotky

Vypadávání vlasů se může individuálně velmi lišit. Můžeme ho rozdělit do dvou hlavních kategorií: akutní (reakční) vypadávání vlasů (akutní telogenní effluvium a anagenní effluvium) a chronické vypadávání vlasů (chronické telogenní effluvium, androgenetická alopecie a věkem podmíněné vypadávání vlasů).

Reakční vypadávání vlasů (akutní telogenní efluvium)

Reakční vypadávání vlasů (akutní telogenní effluvium) je nejčastějším typem vypadávání vlasů u žen. Je charakterizováno zvýšeným vypadáváním vlasů 3-4 měsíce po působení spouštěcího faktoru. Proto se tento typ vypadávání vlasů často nazývá „reakční vypadávání vlasů“. Sezónní vypadávání vlasů je jedním z příčin akutního telogenního efluvia.

Dochází k porušení vlasového cyklu, výsledkem je abnormální, difúzní a současné vypadávání vlasů. Poměr vlasů v anagenní fázi se sníží na 70 % (oproti 85 % za normálního stavu) a poměř vlasů v telogenní fázi se zároveň navýší na 30 % (oproti 10 % za normálního stavu). Za jeden den může jedinci vypadnout až 300 vlasů (za normálního stavu se jedná pouze o 25-60 vlasů).

Stres, nízkokalorická dieta, období po porodu nebo po chirurgických zákrocích, změny ročních období: to vše jsou spouštěcí faktory reakčního (akutního) vypadávání vlasů. Pokud je příčina vypadávání vlasů odhalena a odstraněna, vlasy začínají opět růst, a to zpravidla během 6 měsíců.

Anagenní effluvium


Anagenní effluvium má poměrně rychlý nástup (v rozmezí několika dnů až týdnů). Výsledkem je náhlé difúzní vypadávání vlasů vedoucí často až k těžké plešatosti. Postihuje až 80 % všech vlasů a objevuje se jak u mužů, tak i u žen.

Tento typ vypadávání vlasů se nejčastěji objevuje u onkologicky nemocných pacientů, kteří užívají chemoterapii nebo jsou vystaveni radioterapii v oblasti hlavy nebo krku.

Co je androgenetická alopecie?

Androgenetická alopecie je definována jako chronické vypadávání vlasů (trvající déle než 6 měsíců), který postihuje zejména muže. Jednotlivé vlny vypadávání vlasů vedou ke snížení hustoty vlasů.
 

Mechanismus vzniku androgenetické alopecie je hormonální a zahrnuje aktivaci androgenních receptorů dermální papily. Tato zvýšená citlivost androgenních receptorů je stimulována dihydrotestosteronem (aktivní metabolit testosteronu), což způsobuje miniaturizaci vlasového folikulu. To vede ke změnám ve vlasového cyklu a tím k poruchám růstu vlasů. Vlasy jsou stále tenčí a tenčí, až se jejich růst zastaví docela.

Pokročilým stádiem androgenetické alopecie je plešatost. Ta je nejčastější formou vypadávání vlasů u mužů. Androgenetická alopecie vzniká často na genetickém pozadí, a to ve velmi mladém věku (někdy již okolo 20. roku věku). V tomto případě je ohraničená plešatost zpravidla vázána na určité oblasti kštice, zejména se jedná o oblast čela a spánků s ústupem vlasové hranice dozadu.

 

NAŠE PROGRAMY PÉČE

 
Moje rutina v péči při vypadávání vlasů - Muži

Působí při chronickému vypadávání vlasů (> 6 měsíců)

Podívat se na tuto rutinu > Moje rutina v péči při vypadávání vlasů - Muži > Podívat se na mou rutinu >

 
Moje rutina v péči při vypadávání vlasů (trvající méně než 6 měsíců) - Ženy

Působí při reakčním vypadávání vlasů (způsobené stresem, únavou, porodem, změnou ročního období atd.)

Podívat se na tuto rutinu > Moje rutina v péči při vypadávání vlasů (trvající méně než 6 měsíců) - Ženy > Podívat se na mou rutinu >

 
Moje rutina v péči při vypadávání vlasů (trvající déle než 6 měsíců) - Ženy

Působí proti chronickému vypadávání vlasů

Podívat se na tuto rutinu > Moje rutina v péči při vypadávání vlasů (trvající déle než 6 měsíců) - Ženy > Podívat se na mou rutinu >
Objevit všechny rutiny v péči o pokožku a vlasy >