İlaca bağlı saç dökülmesi

Bazı medikal tedavilerin potansiyel bir yan etkisi olarak saç dökülmesi gözlemlenebilir. Buna ilaca bağlı alopesi denir ve giderek yaygınlaşan bir sorun haline gelmiştir.

DU_HOME-PAGE_VISUEL-DERMATOLOGIST_BASE_HEADER 960x584

İçi̇ndeki̇ler

İlaca bağlı alopesi nedir?

Bazı ilaçların maalesef saç sağlığı ve görünümü üzerinde yıkıcı etkileri olabilir. İlk akla gelen kemoterapi gibi yoğun kanser tedavileridir, Saçlı deri ve vücuttaki kıllar dahil olmak üzere çeşitli saç yapılarının dökülmesine neden olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, böyle bir etkiye sahip olan tek tedavi bunlar değildir. Daha yaygın kullanılan bazı ilaçlar da saç dökülmesine neden olabilir.

Uzmanlar, ilaca bağlı saç dökülmesinin üç ana kategoride ele almaktadır:

  • Tedavinin başlamasından iki ila dört ay sonra meydana gelen ve tedavi kesildiğinde tamamen geri dönüşlü olan yaygın saç dökülmesi.
  • Anajen effluvium, saçın % 80'ini etkileyen diffüz alopesi ile ani saç dökülmesine neden olur. Öncelikle kanser tedavilerinin uygulanmasını takiben gözlenir (kemoterapi veya baş ve boynun radyasyon tedavisine maruz kalması).
  • Androjenleştirme tedavilerine bağlı saç dökülmesi nedeniyle kellik şiddetlenebilir, saç dökülmesi geri döndürülemez hale gelebilir.

İlaca bağlı alopesi: neden olan ilaçlar ve tedaviler nelerdir?

Hormonal kontraseptifler de saç dökülmesine katkıda bulunabilir. Kullanan birkaç vakada, hap kullanımı ile saç dökülmesi arasında bir ilişki olduğunu gösterilmiştir. Bazı kontraseptiflerin kesilmesi saç kalitesi üzerinde olumlu bir etkiye sahipken diğerleri yaygın saç dökülmesine neden olabilir. Bu saç dökülmesi belirli bölgelere lokalize olmayıp, daha çok başın tamamına yayılmıştır. Başka diğer tedaviler de ilaca bağlı alopesiye neden olabilir. Neden olabilecek başlıca ilaç sınıfları: antikoagülanlar, antidepresanlar, antikonvülzanlar, antihipertansif ilaçlar, bazı antienflamatuvarlar, tiroid tedavileri, beta blokerler, bazı kolesterol önleyici ilaçlar, lityum ve retinoid içeren ilaçlar.

Bir ilaca başlamadan önce mutlaka doktorunuza bilinen yan etkilerini sorunuz.

Back to top