Vlasový cyklus

Růst a vývoj vlasů je dán velmi precizním procesem, který se nazývá vlasový cyklus. Ten se skládá se ze tří velmi odlišných fází.

Co je vlasový cyklus?

Růst vlasu je z podstaty cyklický děj, který je charakterizován fázemi růstu, regrese a regenerace. Tyto fáze jsou označovány jako vlasový cyklus. Každý vlasový cyklus se skládá ze tří fází.
  • Anagenní fáze je růstová fáze vlasu, která trvá od 2 do 6 let. V této fázi se nachází okolo 85 % všech vlasů. Vlas je produkován vlasovým folikulem během celé růstové fáze. Kvalita vlasových folikulů a vlasových stvolů (vlasů) závisí především na objemu a množství buněk ve vlasové cibulce. Během anagenní fáze uvolňují fibroblasty vlasové cibulky látky, které spustí množení (proliferaci), migraci a diferenciaci zárodečných buněk vlasového folikulu, které tvoří vlas. Ten poté roste přibližně 1 cm za měsíc.
  • Katagenní fáze představuje fázi regrese a degenerace vlasu a trvá přibližně 2-3 týdny. Během této přechodné fáze buňky vlasové cibulky propadnou apoptóze (řízené smrti), což vede k regresi dolní části vlasového folikulu. Během této fáze je vlasová cibulka neaktivní a vlas již nadále neroste.
  • Telogenní fáze je poslední fází vlasového cyklu. V této fázi vlasového cyklu se nachází méně než 10 % všech vlasů. Výpadová fáze trvá 2-3 měsíce, během nichž nedochází k tvorbě vlasu a stávající vlas vypadává, jelikož je nahrazen vlasem nově formovaným. Ten vzniká opět v anagenní fázi vlasového cyklu. Cyklus se opakuje.

Pravdy a mýty o vlasovém cyklu

Jeden rok = jeden vlasový cyklus

Ne. Je známo, že jeden vlasový folikul vytvoří v průběhu života průměrně 25-30 vlasů, a to ve stejném počtu vlasových cyklů. Naštěstí je počet vlasů v anagenní (růstové) fázi vždy větší, než počet vlasů ve fázi telogenní (výpadové). Za normálních okolností je kštice tvořena přibližně 100 000 vlasy, 85 % z nich se nachází v anagenní, růstové fázi vlasového cyklu.

Délka vlasového cyklu se může měnit

Ano. Vlasový cyklus může být urychlen nadbytkem mužských hormonů (androgenů). Tato skutečnost naruší normální vlasový růst. Jelikož je růstová fáze vlasového cyklu pod vlivem androgenů rychlejší než obvykle, vlas se stává vyčerpaným a tenčím a předčasně vypadává. Jedná se typicky o androgenetickou alopecii, tedy o chronické vypadávání vlasů (trvající déle než 6 měsíců) a je obtížné ji léčebně ovlivnit. Androgenetická alopecie by neměla být zaměňována se sezónním vypadáváním vlasů, které je akutní (akutní telogenní effluvium) a má příznivější prognózu, nebo s věkem podmíněným vypadáváním vlasů, které je dáno snížením průměru vlasového stvolu v souvislosti s fyziologickým stárnutím vlasu.

Ovlivňují fáze Měsíce růst vlasů?

Fáze Měsíce mohou ovlivňovat růst vlasů. Postavení Měsíce může podporovat nebo negativně ovlivňovat růst vlasů. Ačkoli tato skutečnost dosud nebyla vědecky prokázána, mnoho vědeckých týmů možnost ovlivnění vlasového cyklu fázemi Měsíce intenzivně zkoumá.

NAŠE PROGRAMY PÉČE

 
Moje rutina v péči při vypadávání vlasů - Muži

Působí při chronickému vypadávání vlasů (> 6 měsíců)

Podívat se na tuto rutinu > Moje rutina v péči při vypadávání vlasů - Muži > Podívat se na mou rutinu >

 
Moje rutina v péči při vypadávání vlasů (trvající méně než 6 měsíců) - Ženy

Působí při reakčním vypadávání vlasů (způsobené stresem, únavou, porodem, změnou ročního období atd.)

Podívat se na tuto rutinu > Moje rutina v péči při vypadávání vlasů (trvající méně než 6 měsíců) - Ženy > Podívat se na mou rutinu >

 
Moje rutina v péči při vypadávání vlasů (trvající déle než 6 měsíců) - Ženy

Působí proti chronickému vypadávání vlasů

Podívat se na tuto rutinu > Moje rutina v péči při vypadávání vlasů (trvající déle než 6 měsíců) - Ženy > Podívat se na mou rutinu >
Objevit všechny rutiny v péči o pokožku a vlasy >